1
06 Nam
30-35 triệu
31/10/2022
2
12 Nữ
30-35 triệu
27/06/2022
4
50
32.000.000
20/01/2022
5
27 Nam
32.000.000 - 35.000.000
22/01/2022
6
06 Nam
32.000.000
24/10/2021
7
Thi công cốp pha - YAMANASHI
YAMANASHI, Nhật Bản
03 Nam
32.000.000
10/07/2021
8
18 Nữ
43.000.000 VNĐ
09/06/2021
9
Sản xuất linh kiện ô tô
OSAKA, Nhật Bản
150 Nam
30.000.000
28/06/2021
10
Sản xuất đồ gia dụng
Hiroshima, Nhật Bản
18 Nam; 9 Nữ
~32.000.000
10/04/2021
11
9 nữ
~32.000.000 VND
08/02/2020
12
Tuyển công nhân hàn 3 năm
Gunma, Nhật Bản
3 nam
~32.000.000 VND
05/06/2020
13
10 nữ
~32.000.000 VND
11/10/2020
14
6 nữ
~32.000.000 VND
17/11/2020
15
6 nam
~32.000.000 VND
23/11/2020