Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực Quốc Tế Việt Nam An Phát Đạt

Tin tức

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của công ty An Phát Đạt

Bắt đầu từ ngày 24.5.2022, dịch vụ Cung ứng và quản lý nguồn nhân lao động đi làm việc tại nước ngoài của công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Quốc tế Việt Nam An Phát Đạt   đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 !